POSPÍŠILÍK, V. DC/DC step-up měnič se synchronním usměrňovačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Práce se zabývá konstrukcí zvyšujícího měniče většího výkonu pro napájení autorádia a dalších spotřebičů v automobilech s palubní sítí 6V. Realizační práce nepostupovaly nejrychleji vlivem studentovy nepříliš vysoké aktivity, nicméně podařilo se sestavit a oživit plně funkční zařízení a beze zbytku tak splnit zadání. Grafická i stylistická úroveň práce je průměrná.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Feiler, Zdeněk

Předložená práce se zabývá návrhem stejnosměrného zvyšujícího měniče napětí z 6 V na 12 V. V práci je popsán teoretický rozbor činnosti uvedeného měniče. Pro měnič je proveden návrh řídicích obvodů a výkonové části a je navržena deska plošného spoje. Činnost měniče je simulována na počítači. Práce není psána příliš přehledně, po jazykové stránce je spíše horší, v práci se vyskytuje velký počet hrubých pravopisných chyb. Často se v ní vyskytuje v různých slovních spojeních termín "efektivita". Lépe by bylo používat český výraz "účinnost". Určitým nedostatkem je také to, že se nepodařilo vyrobit funkční verzi měniče a nebylo možno provést měření.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 48731