ONDRIGA, P. Automatický ořez snímků v prostředí Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Uhříček, Daniel

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 145335