SÁGHY ESTÉLYI, K. Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 41878