REBEJ, M. Simulations of Photobioreactors from Hydrodynamics and Mass Transfer Point of View [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jegla, Zdeněk

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Turek, Vojtěch

viz posudek v pdf

Navrhovaná známka

Jördening, Alexandra

viz posudek v pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 146666