DRAHOŠ, V. Program pro komunikaci přes sběrnici ccTalk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25972