ZIKMUND, P. Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Vladimír

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Salga,, Jaroslav

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

Jebáček, Ivo

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

eVSKP id 67547