NOVOTNÝ, M. Porovnání centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Raček, Jakub

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120779