BÁTORA, F. Simulace dopravy v intravilánu města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Apeltauer, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Plášek, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120839