PETŘÍK, V. Žabomyší válka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zubek, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 57642