BENDA, L. Administrativní budova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeneš, Rostislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Podroužková, Božena

Navrhovaná známka

eVSKP id 75074