BARANOVIČOVÁ, Z. Oceňování zásob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

1.Vysvětlete operace s fixní režií podle IAS/IFRS a jejich praktické dopady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Folprechtová, Lucie

Bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou. Srovnání mezi českými standardy a standardy používanými v zahraničí v dnešní době, kdy se velké množství podniků nezaměřuje pouze na tuzemský trh, ale i na zahraniční současně, nebo jen a pouze na zahraniční trh, je velmi přínosné. Narážím hlavně na případy podniků působících na trhu zahraničním nejen v pozici dodavatele, distributora apod., ale v pozici podniku usilujícího o vstup zahraničního investora v podobě business angels nebo venture capital. V těchto případech je podnik pod drobnohledem investora a celé jeho vykazování prochází podrobným zkoumáním ze strany investora. Tak právě v tomto případě (který, uznávám, není každodenním chlebem všech podniků) se podniku usilujícímu o vstup zahraničního investora hodí vědět, v čem se liší jeho vykazování oproti vykazování, které investor zná. V tomto vidím veliký přínos práce slečny Baranovičové. A není jediným přínosem této bakalářské práce. A si budou častější případy než, že podnik usiluje o vstup investora, a to například srovnánávání s jiným podnikem z tuzemska či se svým konkurentem ze zahraniční - například pomocí finanční analýzy. Rozdílné vykazování může mít v těchto případěch zkreslující dopad. Slečna Baranovičová poukázala na nevelké rozdíly rozsahem, ale v mnohých případech, jak se zdá podstatné rozdíly. Líbí se mi použití výsledku hospodaření a daňové povinnosti podniku jako srovnávacího prostředku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63430