OUJESKÝ, M. Metody vzdáleného přístupu ke službám informačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Jan M.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 26032