NĚMEČKOVÁ, R. Vytápění administrativní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Adam, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120821