RENOTIRE, G. Autorská kniha - střet tradice a experimentu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Spielmann, Petr

obhájeno

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání
Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Karkanová, Hana

obhájeno

Navrhovaná známka

Sibinský,, Marek

obhájeno

Navrhovaná známka

Čabalová, Eliška

obhájeno

Navrhovaná známka

eVSKP id 24765