KOČVARA, J. Využití metod umělé inteligence pro řešení hlavolamu Rubikova kostka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Luža, Radim

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79920