EŠPANDROVÁ, B. Uhersky Ostroh průtah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smělý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kosňovský, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 118651