HOŠKOVÁ, L. Poruchy a sanace sypaných hrází v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandora, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Miča, Lumír

Navrhovaná známka

eVSKP id 87617