MEDEK, P. Výukový software pro vizuální a textové programování v Lua/LÖVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 145428