ARON, L. Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hudec,, Ladislav

Navrhovaná známka

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 128191