MORAVEC, J. Rodinný dům v Moravanech u Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Petra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hofman, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 97475