KOMOŇOVÁ, P. Osobní rovina/vymezenost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koťátková, Eva

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 57595