DURYAGINA, V. AeroWorks: Grafické rozhraní systému autopilota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dittrich, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78922