ČERNOHORSKÁ, L. Metodika měření společenské odpovědnosti firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 41420