POLÁCHOVÁ, M. Posouzení vodního díla Tršice za povodní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandora, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jareš, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 144412