BERNADOVÁ, A. Trhaly*i jsme spolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Lungová, Barbora

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Johnová, Martina

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 140910