ROUDNICKÁ, M. Zenith House [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Houser, Milan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zálešák, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 93183