PAVELKOVÁ, M. Láska je, když seš kurva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bajek, Zbigniew

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 57605