LEITER, A. Geotermální energie - vliv geometrie vrtu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Miča, Lumír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Frankovská,, Jana

Navrhovaná známka

Hrubešová,, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 117837