HUD, J. Testování bezpečnosti a výkonu Proof-of-Stake Protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Homoliak, Ivan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Perešíni, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145471