NĚMEČEK, P. Geometrické transformace obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Řezníček, Ivo

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25509