UNZEITIG, P. Inteligentní řízení domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Musil, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Široký, Adam

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96256