ELIÁŠ, R. Sledování vývoje vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R-materiálem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Varaus, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Koudelka, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 97184