KALMAN, O. JamVM: Alternativní virtuální stroj Javy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dudka, Vendula

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78819