BABYCHEVA, D. Novostavba hotelu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nováková, Eva

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141874