HAJNOŠ, M. Spojitý komorový most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Koláček, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Páleník, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 141721