GAJDA, Z. Evoluční přístup k syntéze a optimalizaci běžných a polymorfních obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Schmidt, Jan

Navrhovaná známka

Zelinka,, Ivan

Navrhovaná známka

eVSKP id 99789