HANÁČKOVÁ, Z. Společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Baráčková, Daniela

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 92943