SEDLÁČEK, M. Automatizovaná úprava souborů pomocí genetického programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145459