MIKULÍK, M. Optimalizace zadávací dokumentace rekonstrukcí bytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120873