OKULIAR, A. Měření propustnosti TCP/IP stacku v OS Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42497