HÁJEK, J. Biometrický systém pro rozpoznávání podle sítnice a duhovky oka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Derawi, Mohammad

Navrhovaná známka

Provazník, Ivo

Navrhovaná známka

eVSKP id 128175