BARTL, J. Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu rezidence Kociánka v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kučera, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 113744