KUČERKA, J. Jednopolový most podporovaný kabely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Nečas, Radim

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koláček, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121006