HLOSTA, M. Klasifikace na nevyvážených datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Popelínský, Lubomír

Navrhovaná známka

Štěpánková,, Olga

Navrhovaná známka

eVSKP id 128200