VOMELOVÁ, L. Ink [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Mikuláš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rydval, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72414