MELKUS, J. Aplikace pro nahrávání a přehrávání diskrétního stavového grafu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Doležal, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145057