ANDRAŠKO, M. Zaměření výukového bodového pole v Björnsonově sadu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 104843