BRÁZDA, M. Hardwarová akcelerace extrakce a spojování položek z hlaviček paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kekely, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145077