ZUKAL, M. Centralizované vyhodnocování zátěže dopravního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34708