KAFONĚK, M. Databáze pro ukládání genealogických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 145223